Medlemskap i Knottebo BK

Betala in 580 kronor på Knottebo bk´s bankgiro 387-3627.

Det som behövs för registrering av ny medlem är personuppgifter inkl 10-siffrigt personnummer, telefonnummer, och ev medlemsnumer i annan klubb samt mailadress. Om det inte får plats när man betalar till banken så maila uppgifterna till kassören

 

I medlemsavgiften ingår förbundsavgiften som är 380 kronor per år. I den ingår bla. en prenumeration på tidningen Brukshunden

övriga 200 kronor är avgiften till Knottebo BK