Fotoalbum

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Barn med hund 090809 Lydnadstävling 110527 Lydnadskurs våren. Allmänlydnad våren Allmänlydnad våren Lydnadstävling150515
  Öppethus 110602 Lydnadstävling 120518 Lydnadstävling 130517

Spårkurs

 
  Hundkurs landstinget Funktionskontroll Vibydagarna 2013    
    Valpkurs våren      
    Lydnadstävling120902