Knottebo bk ligger strax utanför Åsbro.

Avfart från R50 mot  Knottebo/Svenskakraftnät .

Gps kordinater.

RT90:X: 6543835.5, Y: 1457269.5

WGS84:Lat N 59° 0′ 50′ Lon E 15° 3′ 41′

Decimal:59.0140, 15.0614