Knottebo Bk bildades under 2008. Det framkom önskemål om att starta en ny klubb av framförallt den träningsgrupp som höll till i skogarna runt Knottebo. Den numera bortgångne Hasse Österlund var den som var mest drivande för detta.Det var ca: 25  personer som hade anmält sitt intresse om att vara med i en ny klubb. Det bildades en interimstyrelse som bestod av Hasse Österlund, Eva Hermansson, Rolf Wiking, Anders Nyberg, Mikael Andersson och Torbjörn Näslund. De fick i uppdrag att starta upp det som sedan blev Knottebo Bk. Namnet blev ganska självklart då Åsbro kursgård i Knottebo upplät den lokal som vi nu har som klubbstuga åt oss. Vårt första årsmöte hölls på Statoil i Brändåsen den 13/2 2009. Klubbens mål är att verka inom ramen för SBK:s stadgar, med att utbilda hundar och hundägare. Samt att arrangera kurser, träningar, och tävlingar. Att även vara samhället behjälpligt med civila bevakningsuppdrag. Vi utbildar och tränar även i eftersök på försvunnen person.