Vi använder SRI:s kursmaterial till allmänlydnadskurser, lydnadskurser och appellkurser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kursprogram våren 2017

 

Anmälan till kurserna görs till Bernt/Eva Nederman Tel 019 572824  Efter kl 14:00 även 0733381045

Mail: fam.nederman@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------