Torsdagsträningar. kl 18.00.  Alla är välkomna att deltaga oavsett var man befinner sig kunskapsmässigt

Startar till våren igen.

Skottövning kan förekomma i samband med träningarna. kl 18.00-18.30

* Torsdagaträningar på jämna veckonummer kommer att ha "tävlingsledare" och "domare" för att få den störning som dessa ger vid tävling. Man får då chansen att köra igenom hela eller delar av tävlingsmomenten med kommandon från "tävlingsledare", vi får hjälpas åt med detta .

Även om ni vill prova/träna andra bruksmoment typ budföring eller vind-ljudmarkering så får vi försöka hjälpas åt.